Tulsa, OK Collection Routes

0 photos

Tulsa La Fortune run 3miles

Tulsa, Oklahoma, United States
5k / 3 miles Run around La Fortune park in Tulsa, OK
3 photos

Ridge Trail

Oakridge, Turkey Mountain, Tulsa, OK, United States
nice trail through Turkey Mountain, along the ridge overlooking Tulsa
2 photos

Pond Trail

Turkey Mountain, Tulsa, Oklahoma, United States
nice short trail through Turkey Mountain Wilderness Area, Tulsa, Oklahoma
0 photos

Tulsa Riverside / Maple Park 10K run

Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States
10K run along Arkansas River, then past Veterans and Maple Park back to river.
0 photos

Lake Yahola 5K

Tulsa, OK, USA, United States
5k loop around Lake Yahola